Nøisom gård 1913, etter en akvarell av Rudolf Krogh.

Den nordiske sjuårskrigen herjet mellom Sverige og Danmark-Norge mellom 1563 og 1570. Dette var krigen da vi mistet Jämtland og Härjedalen. Trondhjem holdt også på å ryke. For vår historie var den vesentligste hendelsen at svenskene satte fyr på og brente ned Sarpsborg. Dette skjedde i 1567. Kong Fredrik II av Danmark-Norge bestemte da at byen skulle flyttes til en bedre beliggenhet litt lengre ned langs elva. 

Den 12. september 1567 ble byen grunnlagt ved et dekret fra kongen i København. Utenfor byen lå det fine områder for beitemark og jordbruk. Disse områdene ble lagt til byen som bymarker, som byens borgere kunne livnære seg av. Området utenfor Gamlebyen heter fremdeles Byens Marker.  

Fredriksstad fikk en trang fødsel. Allerede i 1570 var svenskene på ferde igjen og brente ned den nyreiste byen. Det samme skjedde i 1653. Da var det på tide å lage en festningsby. Far og sønn, Willem og Anthony Coucheron ble hentet for å tegne opp festningsverkene. De var av nederlandsk opprinnelse, og festningsbyen ble bygget etter det såkalte «nederlandske system» som innebærer den karakteristiske stjerneformen som Gamlebyen har. 

Logoen til Tundra tonic har fått form etter den stjerneformede festningsbyen. Design av Gro Børresen/ Oktav reklame

Med festningsbyen fulgte soldater. Folketallet steg og bymarkene måtte utvides, for det var tanken at byen skulle være selvforsynt med mat til folk og fe. Ikke minst var det behov for beitemarker til hester og hesteoppdrett. Det er her Nøisom gård kommer inn. Nøisom ligger sentralt på byens marker, rett bak Kongsten fort. Gården var en av de største på markene og var hovedleverandør av hester til kavaleriet. Her ble det også dyrket mat, og det ble brygget store mengder øl.  

Kart over festningsbyen Fredriksstad med byens marker. Ukjent opphav. 

På en parsell av denne stolte gården bodde i senere tid han som ble lederen av Fredrikstad Håndbryggerlaug; Stig Torolv Søetorp Lundh. Han var en dedikert brygger og deltok i mange bryggermesterskap på 2000-tallet. Nøisom ble tidlig en merkevare for et lite knippe øl-kjennere i hjemmebryggernes tidlige år.  

Da Nøisom ble etablert som bryggeri i 2012, var navnet i utgangspunktet Fredrikstad mikrobryggeri. Kloke hoder fant raskt ut at med et mer stedsnøytralt navn som Nøisom ville nedslagsfeltet for ølet strekke seg lengre enn til byens grenser. Og navnet Nøisom forplikter. Vi føler et ansvar for å bære videre de stolte tradisjonene av å være en lokal tilvirker av kvalitet, kortreist mat- og drikkeglede.  

Bryggeriet vårt ligger bare noen steinkast unna festningsbyen Gamle Fredrikstad. I dag er det industri som preger denne delen av bymarkene. Men det er sannsynlig at det akkurat her ble dyrket korn til ølbrygging da Fredrikstad ennå var ung. 

Kilder: Snl.no 

Tekst: Tormod Stene-Johansen / Per Arne Hovland 

Ni år med Nøisom